Енергийна независимост и национална сигурност

 

Зареждане с гориво на автомобилите, собственост на ММИ чрез карти за безналичо плащане

Референтен No: 14 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор MT165 / 30.04.2018

MT-165-30-04-2018 03.05.2018 689 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT166 / 30.04.2018

MT-166-30-04-2018 03.05.2018 388 kb   

Обявление за възлагане на поръчка