Енергийна независимост и национална сигурност

 

Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово

Референтен No: 71 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 21.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

ЧЕРТЕЖИ.zip 03.07.2017 8983 kb   

КС и приложения 71 2017 ПС.xlsx 03.07.2017 36 kb   

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 22.08.2017 109 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 22.08.2017 113 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 10.10.2017 96 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 10.10.2017 94 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 10.10.2017 114 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-380 / 24.10.2017

Договор MT-380-2017 02.11.2017 1808 kb   

Обявление за възлагане на поръчка