Енергийна независимост и национална сигурност

 

Укрепване на южния неработен борд в зоната на ВГТЛ №3005 в р-к „Трояново-3“, с. Медникарово

Референтен No: 71 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 10.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 21.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

ЧЕРТЕЖИ 03.07.2017 8983 kb   

КС и приложения 71 2017 ПС 03.07.2017 36 kb   

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01 22.08.2017 109 kb   

Протокол №МТ-02 22.08.2017 113 kb