Енергийна независимост и национална сигурност

 

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на „Мини Марица- изток“ ЕАД, град Раднево

Референтен No: 60 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_60_2017.pdf 14.08.2017 66 kb   

Протокол 2_60_2017.pdf 14.08.2017 216 kb   

Протокол 3_60_2017.pdf 02.11.2017 152 kb   

Протокол 4_60_2017.pdf 02.11.2017 181 kb   

Протокол 5_60_2017.pdf 02.11.2017 232 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-416 / 24.11.2017

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-417 / 24.11.2017

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-418 / 24.11.2017

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-425 / 01.12.2017

Обявление за възлагане на поръчка