Енергийна независимост и национална сигурност

 

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили, собственост на „Мини Марица- изток“ ЕАД, град Раднево

Референтен No: 60 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади