Енергийна независимост и национална сигурност

 

Техническа поддръжка и ремонт на автомобили Шкода, собственост на „Мини Марица- изток“ ЕАД

Референтен No: 198 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.12.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади