Енергийна независимост и национална сигурност

 

Специализиран превоз на работници и служители от „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, по обособени позиции

Референтен No: 3 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 09.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 18.04.2018 50 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 28.08.2018 187 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 28.11.2018 887 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 28.02.2019 477 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 28.02.2019 242 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 28.02.2019 203 kb   

Окончателен доклад