Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на противопожарни уреди

Референтен No: 122 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 03.10.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади