Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на противопожарни уреди

Референтен No: 122 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 03.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 05.02.2019 121 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 05.02.2019 674 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 22.04.2019 364 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 22.04.2019 181 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 22.04.2019 238 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП