Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтстартери

Референтен No: 219 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 13.02.2018 г.

Решение за откриване

Протоколи / доклади