Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтстартери

Референтен No: 219 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 26.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 21.02.2018 56 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 21.02.2018 57 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 20.04.2018 81 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 20.04.2018 179 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 20.04.2018 126 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-184 / 17.05.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MТ-191 / 28.05.2018

MT-191-28-05-2018-ЗАЛ 31.05.2018 2339 kb   

Обявление за доброволна прозрачност