Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350 kW/1500V за електрически локомотив EL-2

Референтен No: 153 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 21.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 153-2017.pdf 27.10.2017 448 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 13.12.2017 37 kb   

Протокол 2.pdf 13.12.2017 65 kb