Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на тягов ел. двигател GBM 350 kW/1500V за електрически локомотив EL-2

Референтен No: 153 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 21.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 153-2017.pdf 27.10.2017 448 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 13.12.2017 37 kb   

Протокол 2.pdf 13.12.2017 65 kb   

Протокол 3.pdf 13.03.2018 53 kb   

Протокол 4.pdf 13.03.2018 71 kb   

Протокол 5.pdf 13.03.2018 94 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT - 187 / 23.05.2018

Договор ЗОП 153-2017 29.05.2018 1469 kb   

Обявление за възлагане на поръчка