Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на цели машини, възли и агрегати на товарни автомобили с повишена проходимост марка “IVECO“

Референтен No: 222 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 09.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-206 / 07.06.2018

MT-206-7-06-2018 11.06.2018 1486 kb   

Обявление за възлагане на поръчка