Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции

Референтен No: 33 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 21.06.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Разяснения

Разяснение 1.pdf 10.06.2019 62 kb   

Протоколи / доклади