Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

Референтен No: 18 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 28.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 18-2018.pdf 18.04.2018 415 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 12.07.2018 73 kb   

Протокол 2.pdf 12.07.2018 247 kb