Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на променливотокови ел. двигатели с меки секции

Референтен No: 18 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 28.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 18-2018.pdf 18.04.2018 415 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 12.07.2018 73 kb   

Протокол 2.pdf 12.07.2018 247 kb   

Протокол 3.pdf 30.10.2018 339 kb   

Протокол 4.pdf 30.10.2018 107 kb   

Протокол 5.pdf 30.10.2018 112 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 411 / 28.11.2018

Договор ЗОП 18-2018 04.12.2018 1528 kb   

Обявление за възлагане на поръчка