Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

Референтен No: 24 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 16.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 13.04.2018 40 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 31.05.2018 97 kb   

Протокол 2.pdf 31.05.2018 192 kb