Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на подкранов път на кран в „Дизелово депо“ на рудник „Трояново – 1“

Референтен No: 24 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 16.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 13.04.2018 40 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 31.05.2018 97 kb   

Протокол 2.pdf 31.05.2018 192 kb   

Протокол 3.pdf 19.07.2018 176 kb   

Протокол 4.pdf 19.07.2018 107 kb   

Протокол 5.pdf 19.07.2018 114 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение - 24-2018-ЗОП.pdf 19.07.2018 139 kb   

Договори

Договор МТ-300 / 03.09.2018

Договор MT-300-3-09-2018-ЗАЛ 05.09.2018 2122 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка