Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на колооси за тягов и нетягов подвижен железопътен състав

Референтен No: 100 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 02.10.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади