Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на колооси за тягов и нетягов подвижен железопътен състав

Референтен No: 100 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 02.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор МТ-71 / 11.03.2019

Обявление за възлагане на поръчка