Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Ремонт на хидравлични гъвкави съединения“

Референтен No: 02 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 04.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Методика.pdf 23.02.2018 155 kb   

Разяснения

Разяснение 1.pdf 19.03.2018 28 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 23.04.2018 48 kb   

Протокол 2.pdf 23.04.2018 96 kb