Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автокранове LIEBHERR LTM 1090-2 и LIEBHERR LTL 1080

Референтен No: 142 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 11.12.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 142-2017.pdf 06.10.2017 485 kb   

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 15.01.2018 35 kb   

Протокол 2.pdf 15.01.2018 83 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване