Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на автокранове GROVE GMK 2035, GROVE RT 760 E, GROVE RT540 E

Референтен No: 159 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:15 на 11.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 159-2017.pdf 06.10.2017 448 kb   

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Променена документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 16.07.2018 58 kb   

Протокол 2.pdf 16.07.2018 89 kb   

Протокол 3.pdf 16.07.2018 105 kb   

Протокол 4.pdf 16.07.2018 122 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване