Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм2 и 2х3 АСО 400мм2, 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3”

Референтен No: 76 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 12.09.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади