Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт и реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм2 и 2х3 АСО 400мм2, 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново-3”

Референтен No: 76 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 12.09.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 05.10.2017 44 kb   

Протокол 2.pdf 05.10.2017 128 kb   

Протокол 3.pdf 24.11.2017 99 kb   

Протокол 4.pdf 24.11.2017 60 kb   

Протокол 5.pdf 24.11.2017 82 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

РЕШЕНИЕ ЗОП 76-2017.pdf 24.11.2017 121 kb