Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт челни товарачи и еднокофови багери HYUNDAI

Референтен No: 143 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 08:30 на 19.10.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади