Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт челни товарачи и еднокофови багери HYUNDAI

Референтен No: 143 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 08:30 на 19.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 30.11.2018 63 kb   

Протокол 2.pdf 30.11.2018 62 kb   

Протокол 3.pdf 30.11.2018 134 kb   

Протокол 4.pdf 30.11.2018 204 kb   

Окончателен доклад

Решение за предварителен подбор

Договори

Договор МТ-2 / 07.01.2019

MT-2-7-01-2019-ЗАЛ 10.01.2019 2146 kb   

Обявление за възлагане на поръчка