Енергийна независимост и национална сигурност

 

Противопожарно водоснабдяване на участък „Вулканизации“ и участък „Ремонт ролки“ на промплощадката на р-к „Трояново-3“, с. Медникарово

Референтен No: 116 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 05.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:45 на 26.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Техническа спецификация

ЧЕРТЕЖИ.zip 29.12.2017 3799 kb   

Разяснения

Разяснение №2.pdf 22.01.2018 42 kb   

Решение за изменение или допълнителна информация

Разяснения

Разяснение №1.pdf 17.01.2018 51 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 01.03.2018 93 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 01.03.2018 76 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 03.05.2018 100 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 03.05.2018 93 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 03.05.2018 96 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-215 / 13.06.2018

Договор MT-215-13-06-2018-ЗАЛ 14.06.2018 1558 kb   

Обявление за възлагане на поръчка