Енергийна независимост и национална сигурност

 

Наемане на булдозери с оператор за нуждите на рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-3“

Референтен No: 20 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади