Енергийна независимост и национална сигурност

 

Наемане на булдозери с оператор за нуждите на рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-3“

Референтен No: 20 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 21.03.2018 89 kb   

Протокол 2.pdf 21.03.2018 60 kb   

Протокол 3.pdf 20.04.2018 65 kb   

Протокол 4.pdf 20.04.2018 82 kb   

Протокол 5.pdf 20.04.2018 104 kb   

Решение за приключване

Решение ЗОП 20-2018.pdf 20.04.2018 86 kb   

Договори

Договор МТ-176 / 09.05.2018

MT-176-9-05-2018 11.05.2018 685 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ-177 / 09.05.2018

MT-177-9-05-2018 11.05.2018 689 kb   

Допълнителни споразумения
Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка