Енергийна независимост и национална сигурност

 

Надграждане системата за контрол на присъствието на работното място в клоновете на дружеството

Референтен No: 43 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 23.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади