Енергийна независимост и национална сигурност

 

Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезтревяване на обекти в ММИ, гр. Раднево

Референтен No: 34 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение.pdf 18.05.2018 1917 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 31.07.2018 220 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 31.07.2018 1282 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 16.01.2019 860 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 16.01.2019 312 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 16.01.2019 406 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване