Енергийна независимост и национална сигурност

 

Извършване на дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация, дератизация и обезтревяване на обекти в ММИ, гр. Раднево

Референтен No: 34 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 05.06.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение.pdf 18.05.2018 1917 kb   

Протоколи / доклади