Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд

Референтен No: 217 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 01.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 02.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-212 / 11.06.2018

MT-212-11-06-2018 18.06.2018 883 kb   

Обявление за възлагане на поръчка