Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на верига с кръгли звена (кофова верига)

Референтен No: 32 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 05.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 06.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади