Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ

Референтен No: 185 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 12.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Чертежи за ЗОП 185-2017.7z 15.11.2017 14058 kb   

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади