Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ

Референтен No: 185 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 11.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 12.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Чертежи за ЗОП 185-2017.7z 15.11.2017 14058 kb   

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-204 / 06.06.2018

MT-204-6-06-2018 11.06.2018 1329 kb   

Обявление за възлагане на поръчка