Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на уреди за електродъгово заваряване на оптични влакна, приспособления и консумативи за работа с оптични кабели

Референтен No: 23 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 09.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 23-2018.pdf 13.04.2018 371 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 305 / 03.09.2018

Договор ЗОП 23-2018 11.09.2018 985 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка