Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трифазни буферни съпротивления за асинхронни двигатели

Референтен No: 155 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 31.10.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади