Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трифазни буферни съпротивления за асинхронни двигатели

Референтен No: 155 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.10.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 21.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 11.12.2017 43 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 11.12.2017 61 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 11.12.2017 96 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 11.12.2017 73 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-456 / 28.12.2017

Договор MT-456-28-12-2017 29.12.2017 619 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка