Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево, по обособени позиции

Референтен No: 104 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 19.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № МТ-01.pdf 05.11.2018 196 kb   

Протокол № МТ-02.pdf 05.11.2018 143 kb