Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на товарни автомобили 4x4 шаси – за рудник „Трояново-север”

Референтен No: 43 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 19.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1_43_2017 06.07.2017 67 kb   

Протоколи / доклади