Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на товарни автомобили 4x4 шаси – за рудник „Трояново-север”

Референтен No: 43 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 19.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1_43_2017.pdf 06.07.2017 67 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_43_2017.pdf 20.09.2017 68 kb   

Протокол 2_43_2017.pdf 20.09.2017 45 kb   

Протокол 3_43_2017.pdf 20.09.2017 88 kb   

Протокол 4_43_2017.pdf 20.09.2017 69 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-389 / 01.11.2017

Договор MT-389-1-11-2017 10.11.2017 937 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка