Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на товарни автомобили 4x4 шаси – за рудник „Трояново-3”

Референтен No: 44 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 19.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1_44_2017.pdf 06.07.2017 68 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_44_2017.pdf 20.09.2017 64 kb   

Протокол 2_44_2017.pdf 20.09.2017 45 kb   

Протокол 3_44_2017.pdf 20.09.2017 78 kb   

Протокол 4_44_2017.pdf 20.09.2017 68 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-390 / 01.11.2017

Договор MT-390-1-11-2017 10.11.2017 933 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка