Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на товарни автомобили 4x4 шаси – за рудник „Трояново-1”

Референтен No: 42 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 19.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_42_2017.pdf 20.09.2017 62 kb   

Протокол 2_42_2017.pdf 20.09.2017 44 kb   

Протокол 3_42_2017.pdf 20.09.2017 77 kb   

Протокол 4_42_2017.pdf 20.09.2017 67 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-388 / 01.11.2017

Договор MT-388-1-11-2017 10.11.2017 942 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка