Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на товарни автомобили 4x4 шаси – за рудник „Трояново-1”

Референтен No: 42 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 19.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1_ЗОП_42_2017 23.06.2017 50 kb   

Разяснение 2_42_2017 06.07.2017 70 kb   

Протоколи / доклади