Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на телекомуникационни кабели

Референтен No: 42 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 05.06.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 42-2018.pdf 11.05.2018 429 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 78 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 217 kb