Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на телекомуникационни кабели

Референтен No: 42 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 05.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 42-2018.pdf 11.05.2018 429 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 78 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 217 kb   

Протокол 3.pdf 04.10.2018 138 kb   

Протокол 4.pdf 04.10.2018 221 kb   

Протокол 5.pdf 04.10.2018 158 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 418 / 30.11.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ 398 / 22.11.2018

Обявление за възлагане на поръчка