Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на телефонно оборудване

Референтен No: 137 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 19.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор МТ-118 / 12.04.2019

Договор MT-118 120419 16.04.2019 885 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-119 / 12.04.2019

Договор MT-119 120419 16.04.2019 1011 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ-120 / 12.04.2019

Договор MT-120 120419 16.04.2019 958 kb   

Обявление за възлагане на поръчка