Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на станции шарнирни ролкови

Референтен No: 201 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 04.04.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади