Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на станции шарнирни ролкови

Референтен No: 201 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.04.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 04.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 349 / 27.09.2018

MT-349-27-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 857 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор 350 / 27.09.2018

MT-350-27-09-2018-ЗАЛ 01.10.2018 809 kb   

Обявление за възлагане на поръчка