Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – полска система

Референтен No: 156 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:00 на 14.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване