Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – чешка система

Референтен No: 69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 15.08.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади