Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – чешка система

Референтен No: 69 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 15.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване на срока

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-356 / 03.10.2018

MT-356-3-10-2018-ЗАЛ 11.10.2018 716 kb   

Обявление за възлагане на поръчка