Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на специализирани сензори за измерване на основни параметри на технологичния процес и допълнителни модули към тях

Референтен No: 85 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 07.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади