Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на специализирани сензори за измерване на основни параметри на технологичния процес и допълнителни модули към тях

Референтен No: 85 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 07.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-372 / 17.10.2017

MT-372-2017 18.10.2017 1340 kb   

Обявление за възлагане на поръчка