Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на софтуер за създаване и обработка на специализирана техническа документация

Референтен No: 44 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT 256 / 13.09.2019

Договор ЗОП 44-2019 18.09.2019 1225 kb   

Обявление за възлагане на поръчка