Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на смазочни материали за подвижен железопътен състав

Референтен No: 159 / 2018

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор 54 / 19.02.2019

MT-54-19-02-2019-ЗАЛ 22.02.2019 842 kb   

Обявление за възлагане на поръчка