Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на шарнири, оси и други резервни части за ходови механизми за ТМО и ГТЛ

Референтен No: 184 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 03.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади