Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сандвич панели за ел. зали

Референтен No: 135 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.11.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади