Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сандвич панели за ел. зали

Референтен No: 135 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 15.01.2019 119 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 15.01.2019 70 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 15.01.2019 144 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 15.01.2019 63 kb   

Протокол №МТ-05.pdf 15.01.2019 177 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-45 / 12.02.2019

Договор MT-45-12-02-2019-ЗАЛ 13.02.2019 932 kb   

Обявление за възлагане на поръчка