Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на ролки за ГТЛ 2250

Референтен No: 193 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад