Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за ТМО и ГТЛ – кофи, ножове, кутии, шпиндели, съединители и др.

Референтен No: 4 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 13.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване