Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за централна маслена инсталация на ТМО

Референтен No: 84 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 13.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_84_2017.pdf 30.08.2017 32 kb   

Протокол 2_84_2017.pdf 30.08.2017 39 kb   

Протокол 3_84_2017.pdf 30.08.2017 59 kb   

Протокол 4_84_2017.pdf 30.08.2017 56 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-339 / 20.09.2017

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка