Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за централна маслена инсталация на ТМО

Референтен No: 84 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 12.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 13.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади