Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за ГТЛ

Референтен No: 221 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 06.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 07.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Договори

Договор MT-205 / 07.06.2018

MT-205-7-06-2018 14.06.2018 824 kb   

Обявление за възлагане на поръчка