Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за еднокофови багери HYUNDAI

Референтен No: 151 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.12.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 151 2017.pdf 01.11.2017 438 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.12.2017 1133 kb   

Протокол 2.pdf 20.12.2017 1064 kb   

Протокол 3.pdf 06.02.2018 1595 kb   

Протокол 4.pdf 06.02.2018 3283 kb   

Протокол 5.pdf 06.02.2018 1680 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ - 84 / 27.02.2018

MT-84-27-02-2018 01.03.2018 550 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор МТ - 85 / 27.02.2018

MT-85-27-02-2018 01.03.2018 605 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка