Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за еднокофови багери HYUNDAI

Референтен No: 151 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.12.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.12.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение 151 2017.pdf 01.11.2017 438 kb   

Документация

Протоколи / доклади