Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за еднокофови багери Daewoo, Doosan

Референтен No: 152 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.11.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади