Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за еднокофови багери Daewoo, Doosan

Референтен No: 152 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.11.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.11.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-92 / 02.03.2018

MT-92-2-03-2018 07.03.2018 643 kb   

Обявление за възлагане на поръчка