Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части за челни товарачи HYUNDAI

Референтен No: 196 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 08.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 09.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади