Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на резервни части за автомобили GREAT WALL“

Референтен No: 206 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади