Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на резервни части за автомобили GREAT WALL“

Референтен No: 206 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 01.03.2018 86 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 22.03.2018 36 kb   

Протокол 2.pdf 22.03.2018 40 kb   

Протокол 4 .pdf 07.06.2018 1312 kb   

Протокол 3 .pdf 07.06.2018 911 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП