Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части и консумативи за водни помпи

Референтен No: 106 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 03.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 04.10.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади